Đóng

Thể lệ

1. Quy định cuộc thi:

Các thí sinh tham gia phải trải qua 03 vòng:

 • Vòng 1: Vòng kịch bản
  • Lựa chọn những kịch bản có câu chuyện ấn tượng, cách lồng ghép nhà tài trợ khéo léo, nghệ thuật, không phản cảm.
 • Vòng 2: Vòng sản xuất
  • Những kịch bản của nhóm xuất sắc sẽ được cấp kinh phí thực hiện 100%.
 • Vòng 3: Vòng On – Air
  • Các nhóm chuẩn bị một kế hoạch truyền thông để phát hành sản phẩm trên Youtube, nhóm phim nào sao 02 tuần đạt được view cao nhất sẽ giành giải nhất

2. Hạng mục giải thưởng:

 • Updating…

3. Văn bản cam kết

 • Updating…